O Fundacji

Zakres działań Fundacji:

  • Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego poprzez działalność na rzecz równego i łatwego dostępu do kultury zarówno w charakterze uczestnika, jak i twórcy dla wszystkich jego obywateli. Działania Fundacji będą w szczególny sposób kierowane do społeczności lokalnych ułatwiających integrację mikrogrup (sąsiedzką, a także międzypokoleniową);
  • Propagowanie i wykorzystanie nowoczesnych technologii w ułatwianiu dostępu do kultury i pobudzaniu aktywności twórczej;
  • Współdziałanie i integracja różnych grup społecznych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez kulturę;
  • Adaptacja innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk z innych krajów na polski grunt w zakresie upowszechniania i równego dostępu do kultury.